Monday, January 17, 2011

വിങ്ങല് !


ഓള്‍ടെ  വീട്ടിലെ അമ്പഴങ്ങ
ഇന്റെ വീട്ടിലിം അമ്പഴങ്ങ
ഓള്‍ടെ വീട്ടിലെ പത്തിരി
ഇന്റെ വീട്ടിലിം പത്തിരി

ഇന്റെ വീട്ടിലെ കുമ്പളങ്ങ
ഓള്‍ടെ വീട്ടിലിം കുമ്പളങ്ങ
ഇന്റെ വീട്ടിലെ ആട്ടിന്കാട്ടം
ഓള്‍ടെ വീട്ടിലിം ആട്ടിന്കാട്ടം

ഇന്റെ വീട്ടിലെ കമ്മല്
ഇന്റെ മാത്രം കമ്മല്
ഓള്‍ടെ വീട്ടിലെ കമ്മല്
ഇയ്ക്ക് കിട്ടാന്‍ വിങ്ങല് !!!